Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy:
  • zabezpečuje komplexné právne služby mestu a organizáciám podriadeným mestu, 
  • v spolupráci s ostatnými útvarmi úradu, s legislatívnymi orgánmi a  ostatnými kompetentnými orgánmi a organizáciami koordinuje prípravu  právnych predpisov mesta a  zodpovedá za ich konečnú prípravu v súlade s platnými právnymi predpismi SR, 
  • poskytuje právne poradenstvo ostatným útvarom úradu, orgánom mestského zastupiteľstva a  organizáciám podriadeným mestu,
  • pripravuje a vypracúva alebo spolupracuje pri vypracúvaní interných právnych noriem mesta (vnútorných právnych predpisov mesta), vedie ich evidenciu,

Úloha v org. štruktúre

Právnik MsÚ - Sekretariát MsÚ

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)