Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • vykonáva samostatnú odbornú prácu na úseku  personálnej práce
  • spolu podieľa sa na príprave pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov
  • pripravuje pracovné náplne zamestnancov, oznámenia o výške a zložení funkčného platu
  • vedie osobné spisy zamestnancov
  • vedie evidenciu vzdelávacích aktivít zamestnancovvedie evidenciu žiadostí o zamestnanie
  • spolupracuje so mzdovou učtárňou

Úloha v org. štruktúre

Referent personálnej práce - Sekretariát MsÚ

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)