Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
  • zabezpečuje komplexnú ucelenú odbornú agendu sociálnej pomoci občanom podľa zákonov o obecnom zriadení, o pomoci v hmotnej núdzi, o prídavku na dieťa, o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
  • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  • poskytuje pomoc pri žiadosti o dôchodok,
  • organizuje spoločné stravovanie pre dôchodcov,
  • zabezpečuje agendu osobitného príjemcu výplaty prídavku na dieťa,
  • vydáva rozhodnutie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
  • v rámci pôsobnosti obce spolupracuje s orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately,

Úloha v org. štruktúre

Referent sociálnej práce a zdravotníctva - Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, Kráľovská 9, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK