Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • vykonáva samostatnú špecializovanú agendu na úseku opatrovateľskej služby a posudzovania odkázanosti občanov na sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov   a zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  
  • zabezpečuje a vykonáva posudkovú činnosť: vydáva sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu, a rozhodnutie občanom o odkázanosti na účely opatrovateľskej služby a poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, 
  • vyhotovuje zmluvu o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby
  • spracúva podklady pre pracovnú náplň a výšku úväzkov opatrovateliek/opatrovateľov, 

Úloha v org. štruktúre

Vedúca referátu sociálnych služieb pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)