Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

•    spracovávanie a zostavovanie žiadostí na získanie finančných prostriedkov
•    spracovávanie analýz a príloh k žiadosti na získanie finančných prostriedkov
•    implementovanie a realizovanie projektov v oblasti regionálneho rozvoja
•    komunikácia s poskytovateľmi dotácií a dodávateľmi
•    analyzovanie údajov
•    vyhodnocovanie implementácie projektov po finančnej stránke
•    vyhľadávanie a monitorovanie projektov
•    aktualizovanie databázy projektov
 

Úloha v org. štruktúre

Referent realizácie projektov - Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)