Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
seniori/

Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

sa člení na referentské miesta:

a) referent projektov
b) referent realizácie projektov
c) referent marketingu

Oddelenie strategického rozvoja a marketingu zabezpečuje:

 • vypracovanie strategického plánu rozvoja mesta Skalica,
 • vyhľadávanie, spracovávanie projektov, návrhov na projekty,
 • získavanie zdrojov z verejných fondov,
 • realizáciu a implementáciu projektov,
 • plánovanie investičných a neinvestičných projektov,
 • stratégiu ďalších finančných možností rozvoja,
 • vyhodnocovanie efektívnosti projektov,
 • monitoring finančných možností,
 • koordináciu verejného obstarávania,
 • prípravu projektových dokumentov,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.“
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK