Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Sociálna pomoc - seniori a občania s ŤZP

Sociálna pomoc v hmotnej núdzi a v nepriaznivej sociálnej situácii

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

Nocľaháreň, Útulok Cesta, Práčovňa a Stredisko osobnej hygieny

Byty a Bývanie

 •  vybavuje: Elena Riegerová
 •  adresa: Kráľovská 9, 909 01 Skalica
 •  tel: +421346903603
 •  email: riegerova.elena@mesto.skalica.sk

Nájomné bývanie

Mesto Skalica vlastní nájomné byty v celkovom počte 385 bytov v rôznych lokalitách a veľkostiach. Nájomné byty sú prideľované v zmysle platnej legislatívy. Byty sa nachádzajú v nasledovných lokalitách:

 • Karvašova 2946/2,4,6,  Karvašova 2991/12,14, Karvašova 3039/16,18,20 - 1 izbové až 2 izbové byty s nájomným 2,49 Eur/m2
 • Karvašova 3090/8,10 - 1 izbové až 2 izbové byty s nájomným 3,00 Eur/m2 od 1.12.2019
 • Lúčky - 1 izbové až 3 izbové byty s nájomným 2,49 €/m2
 • Tehelňa - 1 izbové až 2 izbové byty s nájomným 2,39 €/m2
 • Zlatnícka ulica - 4 izbové byty s nájomným vo výške 2,49 €/m2
 • Nádražná ulica - Garsónky až 2 izbové byty s nájomným 1,33 €/m2
 • Horská ulica - Garsónky až 1 izbové byty s nájomným 1,33 €/m2