Financie

Financie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Rozpočet e-GOV
Rozpočet je základom finančného hospodárenia obce, resp. mesta. Je tvorený pre jeden kalendárny rok. Návrh rozpočtu obce je pred schválením otvorený verejnosti na pripomienkovanie. Príprava a schvaľovanie rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania. Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obcí, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a kontrolu ich dodržiavania.

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, ako aj občanom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre obec zo všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzného nariadenia obce alebo z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Záverečný účet 2018

Záverečný účet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,98 MB
Stiahnuté: 509×

Záverečný účet 2017

Zaverecny ucet mesta Skalica 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,79 MB
Stiahnuté: 972×

Záverečný účet 2016

zaverecny ucet 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,45 MB
Stiahnuté: 1,098×

Záverečný účet 2015

zaverecny ucet 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,04 MB
Stiahnuté: 1,448×

Záverečný účet 2014

záverečný_účet_mesta_skalica_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Stiahnuté: 1,055×

Záverečný účet 2013

záverečný_účet_mesta_skalica_za_rok_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 621,42 kB
Stiahnuté: 990×

Záverečný účet 2012

záverečný_účet_r_2012_merged.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 619,5 kB
Stiahnuté: 887×

Záverečný účet 2011

záverečný účet za rok 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,48 kB
Stiahnuté: 774×

Záverečný účet 2010

zu-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,5 kB
Stiahnuté: 742×

Záverečný účet 2009

zu-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,42 kB
Stiahnuté: 812×

Záverečný účet 2008

zu-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,3 kB
Stiahnuté: 730×

Záverečný účet 2007

zu-2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,24 kB
Stiahnuté: 783×

Záverečný účet 2006

zu-2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Stiahnuté: 885×

Záverečný účet 2005

zu-2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,64 kB
Stiahnuté: 758×
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK