Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuálne oznamy a dopravné obmedzenia na území mesta a súvisiace obmedzenia dopravy v okolí Skalice

 

OZNAM PRE CESTUJÚCICH MHD

od 5.5.2021 bude linka 206100 ZOC MAX – Veľké Trávniky – ZOC Max opäť premávať v bežnom režime. Linka bude začínať spojom č. 1 o 6,00 hod. na zastávke Z.O.C. MAX a končiť 21,37 hod. na zastávke Rázcestie.

 

ROZKOPÁVKY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A ZELENÝCH PÁSOV:

Aktuálne v meste prebiehajú rozkopávkové práce:

  • Na miestnych komunikáciách, chodníkoch a zelených pásoch ul. Obrancov mieru, D. Jurkoviča bude realizovaná v termíne 06.04.2021 - 30.06.2020 rozkopávka miestnej komunikácie - podtlačením, rozkopávka chodníkov a zelených pásov - rozkopaním z dôvodu pokládky chráničiek a prípojok pre optickú sieť.
  • Na miestnych komunikáciách, chodníkoch a zelených pásoch ul. Pod záhradkami, bude realizovaná v termíne 26.04.2021 - 07.05.2020 rozkopávka miestnej komunikácie - podtlačením, rozkopávka chodníkov a zelených pásov - rozkopaním z dôvodu pokládky chráničiek a prípojok pre optickú sieť.
  • Na miestnych komunikáciách, chodníkoch a zelených pásoch ul. Madvova a ul Kráľovská, bude realizovaná v termíne 03.05.2021 - 30.05.2021 rozkopávka chodníkov a zelených pásov - rozkopaním z dôvodu pokládky chráničiek a prípojok pre optickú sieť.
  • Na miestnych komunikáciách, chodníkoch a zelených pásoch ul. Pplk. Pľjušťa, Karmelitská, bude realizovaná v termíne 17.05.2021 - 30.05.2021 rozkopávka miestnej komunikácie - pretlačením, rozkopávka chodníkov a zelených pásov - rozkopaním z dôvodu pokládky chráničiek a prípojok pre optickú sieť.

Upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť a bezpečnosť všetkých účastníkov premávky v okolí vykonávania rozkopávkových prác a prosíme o trpezlivosť a toleranciu.