Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Cestovanie


MHD

Od 1.3.2009 bola v meste Skalica spustená mestská hromadná doprava. Vhodne nastavený jednosmerný 24-minútový dopravný okruh po obvode mesta o dĺžke 8,6 km zabezpečuje rýchly, cenovo dostupný a bezbariérový spôsob dopravy. Linka MHD ZOC Max – Veľké Trávniky – ZOC Max má nasledovné zastávky: ZOC MAX, Dr. Clementisa, Vajanského, Pod Hájkom, Duklianska, Vinohradnícka, Jednoradová, Veľké Trávniky, Veterná, Široká, ZŠ Strážnicka, Vally, Nádražná, Žel. stanica, Rázcestie, ZOC MAX. V r. 2012  pribudla nová linka Priemyselná zóna – ul. Dr. Clementisa – Priemyselná zóna, ktorá slúži najmä občanom cestujúcim za prácou v priemyselnej zóne. Od r. 2013 premáva linka Zlatnícka dolina – Skalica do rekreačného zariadenia počas letných prázdnin.


 

Železničná doprava

Katastrálnym územím Skalice prechádza železničná trať Kúty – Holíč – Skalica. Trať zohráva dôležitú úlohu v nákladnej a osobnej preprave predovšetkým z hľadiska prepojenia prepravy s ekonomickými centrami /Bratislava, Brno, Viedeň/. Dôležitým medzinárodným železničným dopravným uzlom sú Kúty vzdialené od Skalice len 35 km. Cestná doprava


Vodná doprava

Pri Skalici končí splavnený kanál tzv. „Baťov kanál“ s prístaviskom, pripojený na rieku Moravu. Tento kanál je funkčný a dodnes na ňom premávajú malé lode. Využívaný je rekreačne.


Cyklodoprava

Cyklistické chodníky nie sú dnes na území mesta zriadené, hoci bicykel je jedným z dôležitých prepravných prostriedkov v meste. Cyklistická doprava je zastúpená najmä ako doprava všedného dňa. Pre rekreačnú cyklistiku sa v katastri mesta nachádzajú viaceré značené cyklotrasy. Cyklomapa