Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Parkovanie

 

V meste Skalica nie je platené parkovanie. Tak ako na sídliskách, na uliciach s individuálnou bytovou výstavbou, tak aj v centre mesta je parkovanie na verejných plochách bezplatné.

Všetky parkovacie miesta sú verejne prístupné. Výnimkou sú vyhradené parkovacie miesta pre organizácie štátnej správy a pre držiteľov parkovacieho preukazu pre FO so zdravotným postihnutím.

Návrh koncepcie regulácie parkovania v Meste Skalica - I.etapa (995.84 kB)