Rozkopávky

Rozkopávky

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Správy

Rozkopávka na ul. Koreszkova

Na ul. Koreszkova bude realizovaná od 15.01.2020 do 15.02.2020 rozkopávka - uložením kanalizačnej prípojky do telesa cesty III/1146 Mokrý Háj - Skalica v km cca 21,600 v meste Skalica z dôvodu havarijného stavu splaškovej kanalizácie areálu FNsP Skalica:
- pretláčaním pravého jazdného pruhu cesty v smere staničenia Mokrý Háj - SI
- rozkopaním ľavého jazdného pruhu cesty v smere staničenia Mokrý Háj - SI celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor: Ing. Roman Bohun

Rozkopávky - pokládky optickej siete v lokalite Psíky, Starohorská

Rozkopávka bude realizovaná v termíne 09. december - 15. december. Aktuálne bude prebiehať rozkopávka v lokalite ul. Psíky. Zahŕňa realizáciu stavby optickej siete a prípojok „FTTH_SI_Skalica_Psíky“ v zelenom páse. celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor: Ing. Roman Bohun

Rozkopávka v lokalitách Dolné Žebráky, Horné Žebráky, Propaste

rozkopávka bude realizovaná v termíne 11. november - 20. december. Aktuálne bude prebiehať rozkopávka v lokalite Dolné a Horné Žebráky. Stavba zahŕňa rozšírenie el. siete - pokládku VN a NN káblov, osadenie trafostanice. celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Ing. Roman Bohun
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK