Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávaj

  • vybavuje: Ing. Andrea Kadlečíková, Jana Lorencová
  • adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
  • č. dverí: 226
  • tel: +421346903226
  • email: kadlecikova.andrea@mesto.skalica.sk, lorencova.jana@mesto.skalica.sk

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Sadzba: 120,00 € / 1 predajný automat / 1kalendárny rok

Daň za nevýherné hracie prístroje
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Za nevýherné hracie prístroje sú považované elektrické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

Sadzba: 100,00 € / 1 nevýherný hrací prístroj / 1kalendárny rok

Súvisiace predpisy:

Dátum vloženia: 17. 3. 2016 12:27