Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Daň za psa

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej

  • vybavuje: Eva Masaryková, Jana Lorencová
  • adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
  • č. dverí: 226
  • tel: +421346903226
  • email: masarykova.eva@mesto.skalica.sk, lorencova.jana@mesto.skalica.sk

Sadzba:

  • pes chovaný v rodinných domoch  8,00€ / 1 pes / 1 kalendárny rok
  • pes chovaný v bytovom dome  40,00€ / 1 pes / 1 kalendárny rok

Súvisiace predpisy:

Dátum vloženia: 17. 3. 2016 12:39
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 1. 2022 10:42
Autor: