Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Dobrovoľné združovanie v spoločenských organizáciách

Ste v dôchodkovom veku, máte zdravotné postihnutie alebo máte doma člena rodiny so zdravotným postihnutím?

Príďte medzi ľudí, ktorí napriek veku a zdravotným ťažkostiam aktívne žijú vo všetkých oblastiach. Ponúkajú kultúru, rekreácie, gastronómiu, šport – pohyb, družobné vzťahy, sociálno – zdravotné poradenstvo a množstvo ďalších aktivít a zaujímavých projektov. Vyberte si z niektorej organizácie a staňte sa jej členom. Všetky sídlia na Štíbori v Mestskom centre sociálnych služieb Kráľovská 9, Skalica:
  • Jednota dôchodcov
  • Klub dôchodcov
  • Liga proti rakovine, Klub Lýdia
  • Občianske združenie Nový začiatok
  • Slovenský zväz telesne postihnutých
  • TASPO – rehabilitačné centrum nedoslýchavých
  • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
  • Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Skalica
  • Základná organizácia zdravotne postihnutej mládeže
  • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Dátum vloženia: 15. 3. 2016 11:01