Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - GISPLAN

Nový geografický informačný systém mesta Skalica

Geografický informačný systém mesta Skalica - GISPLAN
Mesto Skalica sprístupnilo nový geografický informačný systém GISPLAN, ktorý poskytuje občanom  informácie prostredníctvom digitálnych máp. Cieľom zavedenia systému je zlepšenie možností zverejňovania informácií, zefektívni komunikáciu s občanmi a zároveň zvýši ich angažovanosť pri riešení miestnych problémov. Systém zabezpečuje prístup ku kompletnej digitálnej katastrálnej mape, adresným bodom, územnému plánu a ortofotomape. Občania môžu v systéme už teraz jednoducho a rýchlo vyhľadávať pomocou leteckej snímky, identifikovať pozemky alebo merať vzdialenosti a plochy priamo v mape. Z mapy je tiež možné získavať presné súradnice GPS. Prepojenie na Street View umožňuje užívateľovi v okolí ciest okamžitý náhľad do reálneho prostredia. Novinkou v systéme je aktuálny územný plán s možnosťou zobrazenia druhu a spôsob využívania pozemku. Prioritou pre ďalší rozvoj aplikácie GISPLAN je implementácia dostupných technických máp, pasportu zelene a dopravy.

Práca so systémom GISPLAN nevyžaduje žiadne odborné znalosti práce s počítačom. Systém nie je potrebné inštalovať nakoľko je dostupný on-line. Odborným partnerom mesta v rámci prevádzky systému GISPLAN je spoločnosť T- MAPY Slovensko, ktorá sa špecializuje na geografické informačné systémy.

Aplikácia je dostupná na: https://mu-skalica.gisplan.sk/

GISPLAN

Dátum vloženia: 15. 11. 2022 11:24