Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Jednorazový príspevok k dávke v hmotne núdzi

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje peňažnou a nepeňažnou formou (ceninové poukážky) na základe vydaného rozhodnutia Mestom Skalica. Účel: zakúpenie: ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, školských pomôcok, potravín (okrem alkoholu, kávy, tabakových výrobkov), mimoriadne liečebné náklady

  •  vybavuje: Bc. Eva Bučková, Dis.
  •  adresa: Kráľovská 9, 909 01 Skalica
  •  tel: +421346903605
  •  email: buckova.eva@mesto.skalica.sk 

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 

Dátum vloženia: 15. 3. 2016 11:04