Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Oznamy - Mesto Skalica a Mestská polícia Skalica informuje občanov

Nová novela zákona o cestnej premávke - od 1.3.2022 nadobúda platnosť zákaz parkovania na chodníku.

MESTO SKALICA, MESTSKÁ POLÍCIA SKALICA INFORMUJE OBČANOV

Od 1.marca 2022 nadobúda účinnosť novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe ustanovenia § 52 ods. 2 citovaného zákona parkovanie na chodníku už nebude pre autá možné a to ani v prípade, že pri parkovaní bude ponechaný chodcom voľný priestor jeden a pol metra. Platí to nielen pre centrum mesta, ale aj pre sídliská. Podľa schválenej novely je totiž chodník určený výhradne pre chodcov, cyklistov a kolobežky. Parkovanie na chodníku bude prípustné len pre bicykle a motocykle, avšak len v prípade, ak na ňom zachovajú voľnú šírku jeden a pol metra. Motorové vozidlo môže zaparkovať na chodníku iba v tom prípade, ak je takéto miesto vyznačené príslušnou dopravnou značkou.

„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať. To neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím,“ uvádza sa v novelizovanom paragrafe 52.

 

Dátum vloženia: 12. 1. 2022 14:24
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 1. 2022 14:27
Autor: