Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Oznamy - Oznam o odvoze odpadu spoločnosťou VEPOS Skalica s.r.o.

Harmonogram odvozu objemného a komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok.

V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnere, ktoré budú slúžiť občanom mesta na objemný odpad a na komunálny odpad s obsahom nebezpečných látok. Na každej lokalite bude pristavený:

1 ks veľkoobjemového kontajnera na objemný odpad

          (napr. starý nábytok, umývadlá, koberce, matrace ... )

 

1 ks  veľkoobjemového   kontajnera   na   komunálny   odpad   z domácností  s   obsahom škodlivých látok 

          (napr. odpadové motorové a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, handry znečistené olejom a ...)

Termíny pristavenia a odvozu veľkoobjemových kontajnerov sú stanovené podľa ulíc nasledovne:

- Pod Hájkom, Vajanského, Psíky, Starohorská

pristavený  15.11. -  na ulici Vajanského na asfaltovú plochu pred potravinami Jednota

odvoz 16.11.,

 

- L. Svobodu

pristavený 15.11. – k betónovému plotu u kúpaliska oproti vchodu č. 9 na L. Svobodu

odvoz 16.11. ,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Dr. Clementisa, Lúčky, Karvašova, Šrobárova, Mallého (nepárne čísla), Hviezdoslavova, Mazúrova 

pristavený  18.11. – pri hromadných garážach na betónovej ploche oproti vchodu č. 11 na ulici Dr. Clementisa

odvoz 19.11.,

 

-  SNP

pristavený 18.11. – na parkovisku pri SNP č. 21

odvoz  19.11.,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Trávniky, Šebestova, Horská  

pristavený 22.11. – na parkovisku na ul. Pelíškova č. 20

odvoz 24.11.

 

- Predmestie, Slnečná, Nad predmestím, Duklianska, Obrancov mieru, Bajanova, Dr. Valacha, Vinohradnícka, Stračinská

pristavený  22.11. – na križovatke ulíc Vinohradnícka a Nad Predmestím na zelenej ploche

odvoz 24.11.,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Potočná (horná časť), Jatočná, Nám. slobody, Ružová, Kollárova, Jednoradová, Mýtna, Gorkého,  Kráľovská, Štefánikova, Krížna 

pristavený  24.11. – na betónovej ploche pri ul. Ružová č. 5

odvoz 26.11.,

- Bernolákova, Štúrova, Jurkovičova, Hodonínska, Čulenova, Školská, sídlisko Mallého

   (párne čísla) 

pristavený 24.11. – na križovatke ulíc Jurkovičova a Čulenova na zelenej ploche

odvoz  26.11.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Potočná (dolná časť),  Pivovarská,  Sasinkova,  Pod Kalváriou,  Nádražná,  Pod sklepami, Blahova, Škarniclovská,  Lichardova,  Madvova,  Komenského,  Družstevná,  Za mestskou zďou, Podhradie, Pplk. Pľjušťa, Železničná

pristavený 29.11. – na ul.  Za mestskou zďou pri SEVŠ

odvoz  1.12.,

 

-  Vally, Doležalova, Jabloňová, Malinová, Agátová, Ku vodárni, Karmelitská, Mierová, Bulharská, Priečna,  Pri  potoku,   Suchý riadok,  Široká,  Vrchovského,   Malé Trávniky,   Na skale, Zápotočná, Krivé kúty 

pristavený  29.11.  – na ul. Bulharská pred potokom

odvoz  1.12.,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Strážnická, Veterná, Veľké Trávniky, Sudoměřická, Rohatecká, Partizánska, Petrovská, Veľkomoravská, Zlatnícka,  

pristavený 1.12. – na parkovisko na ulici Petrovská č. 3

odvoz  3.12.,

-  Koreszkova,  Športová,  Hurbanova,  Boorova,  Pod záhradkami,  Nešporova,  Hollého

pristavený 1.12.  –  na ulici Hurbanova č. 7 na parkovisku

odvoz  3.12.,

 

-  lokalita Jazerné pole

pristavený 6.12. – na ulici Marešova

odvoz  8.12.,

 

-  lokalita Krivé kúty

pristavený 6.12.  –  na ulici Dr. Ľ. Okánika  pri TS

odvoz  8.12..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Žiadame Vás o dôsledné dodržiavanie čistoty okolo kontajnerov.

Ak sa mimo týchto termínov bude nachádzať na verejných priestranstvách horeuvedený odpad, môže byť v zmysle § 115 ods. 2 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzickej osobe za uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou uložená pokuta až do výšky 1 500 €.

Prílohy

Harmonogram odvozu odpadu

objemný odpad, odpad s obsahom škodlivých látok - jeseň 2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,87 kB
Dátum vloženia: 9. 11. 2021 10:29
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 11. 2021 11:34
Autor: