Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Oznamy - Oznam o zmene systému zberu komunálneho odpadu v Zlatníckej doline

Informácie pre chatárov v Zlatníckej doline

Pripomíname chatárom, že z dôvodu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica bol od 1.1.2021 zmenený systém nakladania s komunálnymi odpadmi v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina.

Pôvodný systém zberu komunálneho odpadu, ktorý sa uskutočňoval jedenkrát týždenne v mesiacoch jún, júl, august, september z vyhradených miest, bol zrušený a nahradený

novým systémom zberu komunálneho odpadu, podľa ktorého sú chatári povinní umiestňovať komunálny odpad do príslušných zberných nádob umiestnených na parkovisku v Zlatníckej doline (zberné nádoby na zmesový odpad, papier, plasty, sklo).

Dátum vloženia: 1. 6. 2021 13:51
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 6. 2021 11:10
Autor: