Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Oznamy - Oznam pre držiteľov psov v meste Skalica

Podmienky držania psov a získania vreciek na zber psích exkrementov.

Vzhľadom na zvýšený výskyt sťažností obyvateľov mesta Skalica na nevhodné správanie majiteľov psov, ktorí po svojich miláčikoch nezabezpečujú zber exkrementov, Mesto Skalica oznamuje, že prostredníctvom Mestskej polície bude vykonávať zvýšenú kontrolu na verejných priestranstvách a obytných zónach bytových domov.

Dôrazne upozorňujeme na povinnosti majiteľov psov v zmysle VZN Mesta Skalica č. 2/2015 a Zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov:

  • zabezpečiť zber psích výkalov, po znečistení to bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto, ktorým je nádoba na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označené koše na psie výkaly.
  • zákaz voľného pohybu psov na území mesta, možno vodiť psa len na vôdzke

Držiteľ psa, ktorý má zaplatenú daň za psa, si môže každý rok na informáciách Mestského úradu v Skalici bezplatne prevziať 400 kusov hygienických vreciek na zber psích výkalov.

Netreba zabúdať na to, že prostredie v ktorom žijeme, si vytvárame sami a nemalo by byť len predmetom kontrol a sankcií.

Dátum vloženia: 11. 3. 2022 10:20
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 3. 2022 15:09
Autor: