Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Oznámenie

Mesto Skalica oznamuje nájomcom bývajúcich v nájomných bytoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Skalica.

Mesto Skalica oznamuje nájomcom bývajúcich v nájomných bytoch, ktoré sú  vo vlastníctve mesta Skalica, že z dôvodu zmeny zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, je mesto povinné upraviť výšku finančnej zábezpeky tak, aby bola v súlade s platnou legislatívou.

Nájomci, u ktorých je potrebné túto finančnú zábezpeku upraviť v zmysle uvedenej legislatívy, budú postupne predvolaní na referát bytov a bývania, oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania. 

Z toho dôvodu žiadame nájomcov o spoluprácu.

Za pochopenie vopred ďakujeme.  

 

 

 

Dátum vloženia: 19. 8. 2022 6:40