Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Poskytovanie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej II. Odkázanosť na pomoc inej osoby a odkázanosť na sociálne služby posudzuje posudkový lekár na základe zdravotnej dokumentácie (odkázanosť sa posudzuje v stupňoch, od najnižšieho stupňa I až po najvyšší stupeň

  •  vybavuje: Mgr. Michaela Havelková
  •  adresa: Kráľovská 9, 909 01 Skalica
  •  tel: +421346903601
  •  email: havelkova.michaela@mesto.skalica.sk
Z uvedeného vyplýva, že občan musí postupovať nasledovne:
  • na mestskom úrade si podá žiadosť o posúdenie odkázanosti, spolu s ňou predloží lekársky nález,
  • ak sú splnené kritériá pre poskytnutie opatrovateľskej služby, občan si taktiež na mestskom úrade podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy.
 
 
Dátum vloženia: 15. 3. 2016 10:38