Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

Mesto Skalica zabezpečuje sociálnu službu v jedálni prostredníctvom donášky stravy do domácnosti občana v pracovné dni. Podmienkou je dovŕšenie dôchodkového veku alebo nepriaznivý zdravotný stav. Úhrada za donášku stravy do domácnosti občana je 0,50 € za jednu donášku.

  •  vybavuje: Bc. Martina Míšaná
  •  adresa: Kráľovská 9, 909 01 Skalica
  •  tel: +421346903606 
  •  email: misana.martina@mesto.skalica.sk

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY - v jedálni prostredníctvom donášky obedu do domu

Dátum vloženia: 15. 3. 2016 10:34