Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Poukázanie 2% z daní v roku 2023

Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2%

Daňovník (zamestnanec, živnostník, právnická osoba) sa môže aj v roku 2023 rozhodnúť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% (resp. 3%), ktorú platil zo svojich príjmov v roku 2022 poukáže na osobitný účel ním určenej právnickej osobe (prijímateľovi). Daňovník môže určiť ako prijímateľa len jednu právnickú osobu.

Prijímateľom môže byť:

  • občianske združenie alebo organizačná jednotka združenia,
  • nadácia, 
  • neinvestičný fond,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
  • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, 
  • organizácia s medzinárodným prvkom,
  • Slovenský Červený kríž,
  • subjekty výskumu a vývoja.

Ak ide o zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, vyhlásenie daňovník urobí sám na osobitnom tlačive. Vyplnené tlačivo odovzdá správcovi dane do 30. apríla 2023. Ak si daňovník podáva daňové priznanie, uvádza vyhlásenie o poukázaní  podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní.

Poukázaním vašich 2% na rozvoj športu a mládeže, na rozvoj mesta prejavíte dôveru a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech nás všetkých. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2%. Na tomto odkaze Vám ponúkame možnosť poukázania podielu zaplatenej dane aj organizáciám, ktorých zriaďovateľom je Mesto Skalica resp. občianskym združeniam pracujúcim pod týmito organizáciami (rodičovské združenia pri elokovaných pracoviskách materskej školy a pri základných školách).

 

Prílohy

Neinvesticny fond Mesta Skalica

Neinvesticny fond Mesta Skalica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,25 kB

RZ pri IV MŠ Skalica Pod Kalváriou

RZ pri IV MŠ Skalica Pod Kalváriou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,56 kB

RZ pri MŠ Skalica Clementisa

RZ pri MŠ Skalica Clementisa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,79 kB

RZ pri MŠ Skalica Hurbanova

RZ pri MŠ Skalica Hurbanova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,26 kB

RZ pri MŠ Skalica Hviezdoslavova

RZ pri MŠ Skalica Hviezdoslavova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,34 kB

RZ pri MŠ Skalica Ludvíka Svobodu

RZ pri MŠ Skalica Ludvika Svobodu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,28 kB

RZ pri MŠ Skalica Pri Potoku

RZ pri MŠ Skalica Pri Potoku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,56 kB

SRRZ-RZ pri Základnej škole Straznicka

SRRZ-RZ pri Základnej škole Straznicka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,94 kB

SRRZ-RZ pri Základnej škole Vajanskeho

SRRZ-RZ pri Základnej škole Vajanskeho.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,57 kB

MHKM Skalica

MHKM Skalica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,2 kB
Dátum vloženia: 9. 3. 2023 11:59