Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Príspevok na stravovanie dôchodcov

Poskytuje sa dôchodcom po dovŕšení 65 rokov veku alebo občanom s nepriaznivým zdravotným stavom.

   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Poskytuje sa dôchodcom po dovŕšení 65 rokov veku alebo občanom s nepriaznivým zdravotným stavom v sume 1,10; 0,80 a 0,50 € na jedno teplé jedlo v pracovné dni podľa výšky dôchodku:
- dôchodok do 450 € - suma príspevku 1,10 €
- dôchodok do 550 € - suma príspevku 0,80 €
- dôchodok do 600 € - suma príspevku 0,50 €

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov 

 •  vybavuje: Bc. Martina Míšaná
 •  adresa: Kráľovská 9, 909 01 Skalica
 •  tel: +421346903602 
 •  email: misana.martina@mesto.skalica.sk

 

 

 

Dátum vloženia: 15. 3. 2016 10:24