Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Oznamy - Rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Skalici

Schválené body v programe MsZ

Júnové rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 16.6.2021 za prítomnosti väčšiny poslankýň a poslancov. Schválenými materiálmi sú:

- nariadenie o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach,

- návrh na zmeny rozpočtu mesta Skalica na rok 2021,

- zámer predloženia žiadosti o poskytnutie NFP s názvom „Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Športová, Skalica“,

- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021,

- Nízkouhlíková stratégia mesta Skalica, vrátane Aktualizácie koncepcie rozvoja mesta Skalica v oblasti tepelnej energetiky,

- výročná správa Zariadenia pre seniorov a Správy mestského majetku.

Schválené boli aj osoby a spoločenstvá na cenu mesta. Čoskoro budeme informovať.

MsZ

Dátum vloženia: 18. 6. 2021 12:40
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 6. 2021 13:14
Autor: