Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Slávnostné posedenie JUBILANTOV mesta Skalica v októbri 2023

Mesto Skalica si každoročne v mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, uctieva jubilantov mesta Skalica vo veku vo veku 80, 85 a všetkých jubilantov od 90 rokov.

POZVÁNKA

na „Slávnostné posedenie JUBILANTOV mesta Skalica“

vo veku 80, 85, 90 a viac rokov, konaného v mesiaci október pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ v roku 2023

 

Žiadame preto jubilantov mesta Skalica, ktorí v roku 2023 dovŕšili alebo do konca roka dovŕšia vek 80, 85, 90 a viac, aby vyplnili prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohe odovzdajú v podateľni mesta alebo ju zašlú na adresu mesta: Mesto Skalica, Nám. slobody 10, Skalica, príp. ju môžu odovzdať na Oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania MsÚ Skalica, Kráľovská ulica 9. 

Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 8.9.2023. Na základe tejto prihlášky bude jubilantom zaslaná pozvánka na slávnostné stretnutie jubilantov, ktoré sa bude konať v mesiaci október.

Prihlášku nájdete tiež v oznamoch na www.skalica.sk alebo na stránke  mestsky-urad/ako-vybavit/ako-vybavit/socialna-oblast/,  príp. si ju môžete vyzdvihnúť v podateľni Mestského úradu, Nám. slobody 10, Skalica alebo na Oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, pracovisko Kráľovská 9, Skalica.

 

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať pracovníčky oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania: Mgr. Ivanu Jurčovú, Mgr. Alicu Filovú – 034/ 6903 605 alebo Mgr. Luciu Grófovú – 034/6903 604.

 

O všetkých zmenách budú jubilanti, ktorí odovzdajú prihlášku, včas informovaní.

Prílohy

Prihláška

samostatna prihlaska Jubilanti 2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,96 kB
Dátum vloženia: 14. 8. 2023 8:10