Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Stromy pre Skalicu

Výzva pre občanov, firmy a miestne spoločnosti o zapojenie sa do výsadby stromov v našom meste. Podarí sa nám spolu vysadiť 650 stromov v meste Skalica?

Sadíme budúcnosť

Mesto Skalica vyzýva občanov, firmy a miestne spoločnosti o zapojenie sa do dobrovoľnej akcie s názvom „Sadíme budúcnosť“. Zámerom celej dobrovoľnej akcie  je výsadbou stromov prispieť k zlepšeniu životného prostredia v meste pri príležitosti 650. výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto.

Podarí sa nám spolu vysadiť symbolických 650 stromov?

Mesto Skalica má vytipované lokality na mestských pozemkoch, kde má záujem realizovať výsadbu - aleje, vnútrobloky, vetrolamy a pod. Umiestňovať a vysádzať  dreviny na mestských pozemkoch sa bude po dohode a pod  dohľadom zodpovedného pracovníka mesta, ktorý určí aj konkrétne druhy drevín. Záujemcovia môžu vo vlastných areáloch a na vlastných pozemkoch uskutočňovať výsadbu ľubovoľne (samozrejme s ohľadom napr. na susedné pozemky a nehnuteľnosti, priestorové možnosti pozemku).  Vo všeobecnosti odporúčame vysádzať také druhy drevín, ktoré sú prevažne domáce a typické pre vybranú lokalitu. Ako príklad uvádzame základné druhy, prípadne kultivary líp, javorov, dubov, jaseňov, hlohov, ovocné druhy, ktoré sú veľmi efektné a obľúbené aj v okrasných formách a iné. Je možné samozrejme vysádzať aj cudzokrajné dreviny, nesmú to však byť dreviny, ktoré sú invazívne. Invazívnymi drevinami, nežiaducim, ktoré sa nemôžu vysádzať sú javorovec jaseňolistý, pajaseň žliazkatý, kustovnica čínska, beztvarec krovitý.

Záujemcovia sa môžu zapojiť do akcie nasledovnými formami: :  

  • kúpa a výsadba stromčekov
  • zakúpenie stromčekov (vysadí mesto alebo iný záujemca) 
  • pomoc pri výsadbe (brigáda, mechanizmus a podobne)
  • pomoc pri následnej starostlivosti (najmä zalievanie v letnom období min 2 nasledovné letá - podľa podmienok) 
  • zvažujeme aj možnosť finančného príspevku od záujemcu - o prípadnej možnosti poskytnutia finančného príspevku na výsadbu budeme informovať

Výsadbu je možné realizovať v jarnom alebo v jesennom období. V našich klimatických podmienkach je lepšie realizovať jesennú výsadbu. Je to z toho dôvodu, že v posledných rokoch nastupuje jar rýchlo a trvá krátko, kým nastúpi letné obdobie. To je spojené s horúčavami, ktoré so sebou prinášajú vysoké teploty a dlhotrvajúce sucho. Rastliny v takýchto podmienkach trpia. Stromy vysadené na jar vynakladajú množstvo energie na zakorenenie aj na rast listov, výhonkov a zároveň aj tvorbu púčikov. Pri takto sťažených podmienkach je im potrebné pomôcť pravidelnou zálievkou. Jesennou výsadbou sa často predíde zbytočným stratám a vysokým nákladom, ktoré sú spojené so zavlažovaním a opakovanou výsadbou. Ďalšou výhodou jesenného termínu je čas, ktorý dreviny získajú na zakorenenie.

Záujemci o výsadbu stromčekov môžu mesto kontaktovať a vybrať si z týchto termínoch:

A: Jarná výsadba (apríl)

  • v jarnom období Vám ponúkame možnosť zapojiť sa do výsadby stromov v areáloch materských a základných škôl v meste. Samotnú výsadbu je možné uskutočniť počas mesiaca apríl. Ponúkame Vám možnosť sadiť stromy do areálov materských a základných škôl (1-3 ks do každého areálu) alebo si vybrať konkrétnu materskú či základnú školu a sadiť tam možno i  väčší objem zelene.  Na výsadbu odporúčame použiť už vzrastlé stromy s obvodom kmienika minimálne 10 cm a výškou zapestovanej korunky min 2,20 m.

B: Jesenná výsadba (októbra – november)

  • výsadba stromov na verejných priestranstvách mesta Skalica, prevažne na sídliskách. Na výsadbu požadujeme použiť alejové stromy s obvodom kmienika minimálne 10 cm a výškou zapestovanej korunky min 2,20 m.
  • zapojiť sa do výsadby stromoradia v lokalite Jazerné polia, ktoré by oddeľovalo zónu rodinných domov od poľnohospodárskej pôdy. Na výsadbu by sa použili cca 3 ročné jedince, výsadbu by sme naplánovali v jesennom období (november).

Ak sa rozhodnete zapojiť do výsadby stromov, či už výsadbou, zakúpením stromčeka alebo pomoci pri samotnej výsadbe kontaktujte nás na mail stromy@mesto.skalica.sk. V prípade jarnej výsadby nás kontaktujte najneskôr do 28.3.2022 a v prípade záujmu o jesennú výsadbu najneskôr do konca júna.  

V prípade, že sa budete chcieť zapojiť do projektu inou formou ako vysadiť stromy, napr. pomoc pri zálievke stromov v letnom období, o svojom zámere nás môžete informovať  na uvedenom kontakte.  

Záujemcov, ktorí vysadia stromčeky na svojom pozemku, vo svojom areáli, prosíme o nahlásenie počtu a druhov stromov na vyššie uvedenú emailovú adresu, aby sme vedeli uvedené počty do našej spoločnej akcie zarátať .

 

Ďakujeme veľmi pekne.

Stromy pre Skalicu

Prílohy

Sadíme budúcnosť

Správa 650 zverejnenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,32 kB
Dátum vloženia: 18. 3. 2022 13:01
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 3. 2022 13:01
Autor: