Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Termíny akustického preskúšania sirén v Trnavskom kraji

Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2022.

OKRESNÝ  ÚRAD  Skalica

odbor  KRÍZOVÉHO  RIADENIA

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica

_______________________________________________________________________________________________________________________

                

Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2022

 

A. Termíny akustického preskúšania sirén v Trnavskom kraji                           (nachádzajú sa v prílohe)

 

B. Spôsob aktivácie sirén

1. Aktiváciu sirén vykoná:

a)  Oprávnená osoba alebo osoba ňou poverená pomocou modulu miestneho ovládania                                                                                                                                         b)  Vedúci zmeny na Koordinačnom stredisku IZS                                                          c)  Stála služba na Centrálnom monitorovacom a riadiacom stredisku sekcie (CMRS SKR).

 

2. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén v termínoch 11.03.2022 a 09.09.2022
vykonajú pomocou TMS a modulov miestneho ovládania:                                                      a)  mestské úrady a obecné úrady,                                                                                          b)  okresné úrady v sídle kraja (iba tam, kde modul miestneho ovládania nie je).

 

3. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén dňa 10.06.2022 vykoná:

a)  okresný úrad v sídle kraja pomocou  RDS na území celého kraja s výnimkou      autonómnych  systémov,                                                                                                         b)  Autonómne systémy  pomocou vlastného ovládania.

 

4. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén dňa 09.12.2022 vykoná:

     a)  sekcia (CMRS SKR) pomocou RDS na území celej SR.

 

5. Aktiváciu tichej skúšky elektronických sirén v stanovených termínoch vykoná:

     okresný úrad v sídle kraja pomocou TMS na území celého kraja.

 

6. Aktiváciu hlasitej skúšky elektromotorických sirén v stanovených termínoch vykonajú:
a)mestské úrady a obecné úrady, pomocou modulu miestneho  ovládania.

 

C. Opatrenia na informovanie obyvateľstva

Informovanie obyvateľstva pred termínom skúšky zabezpečí:

a) sekcia– prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska a Tlačovej agentúry               Slovenskej republiky,

b) okresný úrad v sídle kraja – prostredníctvom regionálnych informačných prostriedkov,

c) mestský úrad a obecný úrad – prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov.

 

D. Akustické preskúšanie sirén mimo termínu pravidelných skúšok

So súhlasom sekcie je možné sirény preskúšať akustickým tónom aj mimo plánovaných termínov preskúšania, v súlade s ustanovením § 5 ods. 1. vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov, napríklad v rámci objektového cvičenia, preberacích konaní novobudovaných systémov varovania, kontrolnom meraní akustického výkonu sirén a podobne. Oprávnená právnická osoba, ktorá preskúšanie vykoná, je vždy povinná o vykonaní skúšky vopred informovať obyvateľstvo prostredníctvom oznamovacích prostriedkov.

Prílohy

Preskúšanie sirén

Preskúšanie sirén 2022 - okresy (3).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 32,64 kB
Dátum vloženia: 19. 1. 2022 14:26
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 1. 2022 14:52
Autor: