Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Umiestnenie do zariadenia pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie tejto služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Odkázanosť na pomoc inej os

  •  vybavuje: Mgr. Michaela Havelková
  •  adresa: Kráľovská 9, 909 01 Skalica
  •  č. dverí: 318
  •  tel: +421346903601
  •  email: havelkova.michaela@mesto.skalica.sk

Občan postupuje nasledovne:     

  • na mestskom úrade si podá žiadosť o posúdenie odkázanosti, spolu s ňou predloží lekársky nález,     
  • ak sú splnené kritériá pre poskytnutie služby v zariadení pre seniorov, občan si podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy do konkrétneho zariadenia pre seniorov.

Lekársky nález
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Dátum vloženia: 15. 3. 2016 10:42