Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - V Skalici vzniknú dva volebné obvody

V Skalici dňa 20.10.2020

Poslanci mestského zastupiteľstva v Skalici na svojom včerajšom zasadnutí, t.j. 19.10.2020 odsúhlasili zmenu volebných obvodov. Zmena bude platiť už v najbližších komunálnych voľbách 2022, kde budú poslanci volení v dvoch volebných obvodoch. Prvý volebný obvod bude zastupovaný deviatimi mandátmi a druhý volebný obvod desiatimi mandátmi poslancov.

,,Poslanci mesta rozhodujú o veciach týkajúcich sa celej Skalice a voliči by mali mať možnosť rozhodovať, o čo najväčšom počte zastupiteľov. Dva volebné obvody povedú k silnejšiemu mandátu od voličov. Nechceme, aby sa naďalej stávalo, že kandidáti, ktorí získali vo voľbách menej hlasov sa dostali do zastupiteľstva na úkor tých, ktorí majú od verejnosti väčšiu podporu,‘‘ povedala primátorka mesta Anna Mierna.

Na zastupiteľstve sa rokovalo aj o zvýšení poplatku za odvoz komunálneho odpadu. Suma o ktorú sa navyšuje poplatok je vo výške 2.84 eura na osobu za rok. Predložený materiál zdôvodňuje navýšenie nákupom nových zberných nádob na bio odpad, vybudovaním novej skládkovej kazety v Mokrom Háji a navýšením minimálnej mzdy pre zamestnancov zbernej spoločnosti. Primátorka avizovala, že ušetrené prostriedky mesto využije do odpadovej politiky a rozvoja mesta.

Dátum vloženia: 20. 10. 2020 15:13