Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2021 v Skalici

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 v Skalici

Mesto Skalica v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  informáciu  o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá za kalendárny rok 2021 dosiahla  50,33 %.

Dátum vloženia: 22. 2. 2022 14:42