Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Oznamy

Zobrazené 1-100 z 172

Ponuka voľného pracovného miesta

Dátum: 19. 5. 2022

Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu POMOCNÝ VYCHOVÁVATEĽ na dobu určitú – počas trvania projektu od 01.07.2022 do 31.08.2023.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 18. 5. 2022

Učiteľ slovenského jazyka v aprobácii s iným odborným predmetom na 2. stupni

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 18. 5. 2022

Učiteľ matematiky v aprobácií s iným odborným predmetom

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 17. 5. 2022

Referent spoločného stavebného úradu

Trdlofest už túto sobotu 21.mája 2022 

Dátum: 16. 5. 2022

Mesto Skalica si pre Vás pripravilo jednodňový festival tradičnej hudby, folklóru a najmä bohatého sprievodného programu. 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Dátum: 13. 5. 2022

Dražba bytu č. 11 v bytovom dome súp. č. 1046 na ul. Mazúrova 17 v Skalici.
Viac informácií v prílohe.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

Dátum: 13. 5. 2022

Údaje za rok 2021.

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 11. 5. 2022

Vychovávateľ - ZŠ Strážnická

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 11. 5. 2022

Učiteľ prvého stupňa - ZŠ Strážnická

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 11. 5. 2022

Upratovačka - ZŠ Strážnická

Oznam o prijímacích skúškach na ZUŠ

Dátum: 11. 5. 2022

Budú konať 20. a 21. júna 2022 v čase od 13:00 do 17:00 hod.

DO PRÁCE NA BICYKLI - jazdíme súťažne aj tento rok

Dátum: 5. 5. 2022

Súťaž Do práce na bicykli je príležitosťou, ako zmeniť svoje zaužívané zvyky a dať šancu dochádzaniu do práce na dvoch kolesách namiesto štyroch.

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici

Dátum: 3. 5. 2022

Na území mesta Skalica

Informácie pre poberateľov príspevku

Dátum: 3. 5. 2022

Občania, ktorí poskytli ubytovanie odídencom z Ukrajiny - pozor zmena od 02.05.2022!

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 2. 5. 2022

Vychovávateľ/ka - ZŠ Mallého 2, Skalica

Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ

Dátum: 25. 4. 2022

Žiadosti podávajte osobne do podateľne Mestského úradu v Skalici, alebo poštou najneskôr do 31.05.2022.

Úplné znenie záväzných častí Územného plánu mesta Skalica

Dátum: 14. 4. 2022

Vrátane Zmien a doplnkov č. 6 schválených Uznesením MsZ č. 26/2022 zo dňa 23.2.2022

V Skalici otvorili triedu materskej školy pre deti z Ukrajiny

Dátum: 5. 4. 2022

Mesto Skalica reaguje na nárast počtu utečencov otvorením triedy pre ukrajinské deti v Materskej škole Skalica na pracovisku Dr. Clementisa.

Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Dátum: 4. 4. 2022

Od 02.05. do 04.05.2022 bude prebiehať zápis detí do Materskej školy, Dr. Clementisa 59, Skalica. Zákonný zástupca má dve možnosti zapísania svojho dieťaťa do materskej školy.

Mesto Skalica sa zapojilo do súťaže "Do práce na bicykli 2022"

Dátum: 1. 4. 2022

Od 1.4.2022 môžu obyvatelia mesta Skalica registrovať seba a svoje 2 - 4 členné tímy do súťaže „Do práce na bicykli 2022“

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Dátum: 1. 4. 2022

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2022

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Skalici informuje

Dátum: 30. 3. 2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Oznam o otvorení novej triedy MŠ pre ukrajinské deti

Dátum: 25. 3. 2022

Od 04.04.2022 otvárame na pracovisku materskej školy EP Dr. Clementisa novú triedu.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Skalici informuje

Dátum: 23. 3. 2022

S príchodom jarného obdobia upozorňujeme na zvýšené riziko vzniku požiaru v lesných porastoch.

Stromy pre Skalicu

Dátum: 18. 3. 2022

Výzva pre občanov, firmy a miestne spoločnosti o zapojenie sa do výsadby stromov v našom meste. Podarí sa nám spolu vysadiť 650 stromov v meste Skalica?

Združenie miest a obcí Slovenska informuje

Dátum: 16. 3. 2022

Aktuálne informácie z prostredia miestnej územnej samosprávy, ktoré sa týkajú viacerých zaujímavých oblastí.

Opätovná výzva o hlásení poskytnutia ubytovania odídencom z Ukrajiny

Dátum: 16. 3. 2022

Na základe pokynu Ministerstva vnútra SR je nutné HLÁSIŤ túto skutočnosť na nižšie uvedené kontakty

Oznam pre držiteľov psov v meste Skalica

Dátum: 11. 3. 2022

Podmienky držania psov a získania vreciek na zber psích exkrementov.

Cestovanie MHD pre občanov Ukrajiny

Dátum: 10. 3. 2022

MHD v Skalici pre občanov Ukrajiny nachádzajúcich sa v meste Skalica je zdarma.

Prehľad financovania sociálnych služieb

Dátum: 1. 3. 2022

.

Zabezpečenie sociálnej služby

Dátum: 25. 2. 2022

Mesto Skalica, v zmysle § 8 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2021 v Skalici

Dátum: 22. 2. 2022

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 v Skalici

Petícia za referendum

Dátum: 22. 2. 2022

Zber podpisov za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby

Zoznam dlžníkov k 31.12. 2021

Dátum: 10. 2. 2022

Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Dátum: 1. 2. 2022

Návrh na vyvlastnenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pre účel majetkovoprávneho vysporiadania stavby "Cesta II/426 Skalica, hranica SR/ČR".
Viac informácií v prílohe.

Termíny akustického preskúšania sirén v Trnavskom kraji

Dátum: 19. 1. 2022

Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2022.

Mesto Skalica a Mestská polícia Skalica informuje občanov

Dátum: 12. 1. 2022

Nová novela zákona o cestnej premávke - od 1.3.2022 nadobúda platnosť zákaz parkovania na chodníku.

Slovensko zálohuje

Dátum: 7. 1. 2022

NEKRČÍME, NEZAHADZUJEME! Dajte zálohovaniu šancu, aby sa stal úspešným prostriedkom pre lepšiu budúcnosť Slovenska.

Výjazdové očkovanie pre seniorov a ťažšie mobilných občanov

Dátum: 2. 12. 2021

Mobilná výjazdová služba v Skalici priamo k Vám domov - očkovanie vakcínou Pfizer, potrebná telefonická registrácia.

Pozvánka na posvecovanie vencov

Dátum: 24. 11. 2021

V prvú adventnú nedeľu sa koná požehnanie adventných vencov.

Vianočná Skalica zažiari od 28.11.2021

Dátum: 22. 11. 2021

Aj napriek opatreniam o vianočnú atmosféru v centre mesta neprídeme

Registračná linka na očkovanie

Dátum: 22. 11. 2021

Bezplatná telefonická linka na pomoc občanom pri registrácii je stále k dispozícii.

Oznam o zrušení podujatí

Dátum: 22. 11. 2021

Podujatia Rozsvietenie vianočného stromčeka a Mikuláš príde medzi nás sa neuskutočnia.

MOM Tehelňa - novinka

Dátum: 22. 11. 2021

V mobilnom odberovom mieste Tehelňa možnosť vykonania PCR testu zdarma.

Nástrahy vykurovacej sezóny

Dátum: 19. 11. 2021

Tohtoročná vykurovacia sezóna je v plnom prúde, čo má negatívny dopad na kvalitu nášho ovzdušia.

Mestská knižnica Skalica je od 18.11.2021 do odvolania zatvorená

Dátum: 18. 11. 2021

Dočasné zatvorenie a následné presťahovanie dvoch oddelení Mestskej knižnice Skalica.

Skalica spúšťa v roku 2022 viaceré investičné projekty

Dátum: 18. 11. 2021

Mesto Skalica si na nový rok 2022 naplánovalo prípravu a realizáciu viacerých investičných projektov.

Koncert Pocta Dr. Jankovi Blahovi presunutý

Dátum: 16. 11. 2021

Koncert kvôli aktuálnej pandemickej situácii presunutý na rok 2022.

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 12. 11. 2021

Kuchár v školskej jedálni - ZŠ Vajanského Skalica

Adventný zájazd pre seniorov mesta Skalica

Dátum: 12. 11. 2021

Mesto Skalica  pripravuje v rámci predvianočného adventného času  autobusový zájazd  pre seniorov mesta Skalice do družobného mesta Uherské Hradiště, ktorý sa uskutoční dňa 16.12.2021.

Očkovanie v Skalici

Dátum: 11. 11. 2021

Už túto sobotu sa môžete nechať v Skalici zaočkovať bez registrácie jednodávkovou vakcínou Janssen.

Oznam pre cestujúcich MHD Skalica

Dátum: 11. 11. 2021

Zastávka Dr. Clementisa dočasne mimo prevádzky

Oznam o zatvorení MŠ

Dátum: 10. 11. 2021

Materská škola Skalica oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ Senica je elokované pracovisko L. Svobodu ZATVORENÉ.

Oznam o odvoze odpadu spoločnosťou VEPOS Skalica s.r.o.

Dátum: 9. 11. 2021

Harmonogram odvozu objemného a komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok.

Nové verejné osvetlenie smer Mokré hory

Dátum: 9. 11. 2021

V meste Skalica v októbri pribudla novovybudovaná sieť verejného osvetlenia, ktorá osvetľuje lokalitu smerom na Mokré hory.

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 4. 11. 2021

Pomocná kuchárka /zástup/ - ZŠ Strážnická

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 4. 11. 2021

Pomocná kuchárka - ZŠ Strážnická

Ponuka častí skateparku

Dátum: 4. 11. 2021

Ponuka technického vybavenia skateparku skladajúci sa z 13 častí prekážok.

Rekonštrukcia cesty na Ul. Dr. Clementisa

Dátum: 4. 11. 2021

Od dnes 4.11.2021 začína oprava cesty na Ulici Dr. Clementisa v Skalici. Stavebné práce na rekonštrukcii povrchu komunikácie potrvajú približne 4 týždne, v závislosti od počasia.

Prerušenie prevádzky MŠ Skalica

Dátum: 3. 11. 2021

Oznam o prevádzke materských škôl počas vianočných sviatkov

Oznam o stavbe v lokalite Zlodejovce a Nivky

Dátum: 28. 10. 2021

Mesto Skalica oboznamuje občanov, že v dňoch od 27.10.2021 do 5.11.2021 bude v lokalite Zlodejovce a Nivky prebiehať stavba - osadene zemného distribučného vedenia NNK.

Oznam o oprave komunikácie

Dátum: 22. 10. 2021

V dňoch 25.10 a 26.10.2021 - t.j. pondelok a utorok bude prebiehať oprava komunikácie na ul. Pelíškova, pri vchode č.34.

Podujatie Lampiónový sprievod plne obsadené

Dátum: 21. 10. 2021

Halloweensky lampiónový sprievod konajúci sa dňa 28.10.2021 je z dôvodu naplnenia kapacity plne obsadený!

Mobilné odberové miesta Skalica

Dátum: 18. 10. 2021

Aktualizácia ku dňu 18.10.2021

Upracme si mesto

Dátum: 11. 10. 2021

Mesto Skalica v spolupráci so #siEKO a spoločnosťou VEPOS - SKALICA s.r.o. , pripravili jesennú akciu "Upracme si mesto". Zapojiť sa do nej môžete aj Vy ako dobrovoľníci.

Online mestské zastupiteľstvo dňa 13.10.2021

Dátum: 11. 10. 2021

Link na sledovanie v prílohe.

Oznámenie

Dátum: 1. 10. 2021


Rekonštrukcia chodníkov na sídl. SNP – Trasa „C“, Skalica

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 30. 9. 2021

Učiteľ/ka ZŠ Vajanského

Informácie o očkovaní

Dátum: 21. 9. 2021

Doplňujúce informácie o očkovaní proti COVID-19. Mýty a fakty.

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 20. 9. 2021

Upratovačka - ZŠ Strážnická

Podujatie presunuté

Dátum: 20. 9. 2021

Koncert Pocta Dr. Jankovi Blahovi, ktorý sa mal konať dňa 30.9.2021 o 18:00 hod. v Dome kultúry sa odohrá v náhradnom termíne.

Oznam asfaltovanie trhlín - Lúčky

Dátum: 13. 9. 2021

Mesto Skalica Vám týmto oznamuje, že od dnes t.j. 13.9.2021 od 9:00 hod. bude prebiehať realizácia asfaltových zálievok trhlín na miestnych komunikáciách na ulici Lúčky.

Oznam o umiestnení dočasných dopravných zariadení

Dátum: 9. 9. 2021

Realizácia stavby na ceste Skalica - Zlatnícka dolina.

Podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Dátum: 9. 9. 2021

Termín do 15.9.2021 vrátane

Oznam o rekonštrukcii prepojovacej komunikácie

Dátum: 9. 9. 2021

Rekonštrukcia cesty ul. Jurkoviča - Školská bude prebiehať od 13.09.2021

Európsky týždeň mobility

Dátum: 8. 9. 2021

Mesto Skalica sa v roku 2021 zapojí už piatykrát do projektu Európsky týždeň mobility. Program v prílohe.

Mobilné odberové miesta Skalica

Dátum: 8. 9. 2021

Aktualizácia ku dňu 8.9.2021

Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Skalica 8.9.2021

Dátum: 3. 9. 2021

Zasadnutie MsZ mesta Skalica sa uskutoční v stredu 8.9.2021 o 15.00 hodine.

Otváracie hodiny TIK-u v septembri

Dátum: 31. 8. 2021

Turistická informačná kancelária bude počas sviatkov a prvých troch víkendov v septembri otvorená.

Tlačová správa

Dátum: 24. 8. 2021

Mesto Skalica sa zapojilo do národnej súťaže Enviromesto.

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 20. 8. 2021

Prevádzková zamestnankyňa v MŠ

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 9. 8. 2021

Dňa 17.08.2021 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase od 06:00 hod. do 18:00 hod.: LOKA HLINÍKY č. 6546/1

Dezinfekcia zberných nádob

Dátum: 4. 8. 2021

V Skalici sa uskutoční dezinfekcia zberných nádob v čase ich vývozu:

OPRAVA POĽNEJ CESTY smer Prístav na Baťovom kanáli

Dátum: 9. 7. 2021

V budúcom týždni t.j. od 12.07. (cca 2-3 dni) bude v prípade priaznivého počasia prebiehať OPRAVA POĽNEJ CESTY smer Prístav na Baťovom kanáli.

Otváracie hodiny kúpaliska v Zlatníckej doline

Dátum: 7. 7. 2021

JÚL a AUGUST otvorené denne od 10,00 do 19,00 hod.

Upozornenie Mestskej polície Skalica

Dátum: 2. 7. 2021

Prosíme o zvýšenú opatrnosť seniorov pred podvodníkmi

Zmena úradných hodín Mestského úradu v Skalici

Dátum: 29. 6. 2021

Otváracie hodiny v letnom období

Kúpalisko v Zlatníckej doline otvorené od pondelka 21.6.2021

Dátum: 18. 6. 2021

Na základe zlepšenia pandemickej situácie v okrese Skalica bude kúpaliko otvorené v pondelok 21.6.2021 od 13:00 hod.

Rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Skalici

Dátum: 18. 6. 2021

Schválené body v programe MsZ

Zmena v tarife pre seniorov v prímestských linkách TTSK

Dátum: 17. 6. 2021

Od 1.7.2021 možnosť zakúpenia seniorpasu

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností

Dátum: 17. 6. 2021

na území mesta Skalica

V Skalici sa sčítalo 14590 obyvateľov

Dátum: 15. 6. 2021

Sčítanie obyvateľstva, ktoré prebiehalo od 15. februára do 13. júna 2021 je úspešne ukončené.

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 8. 6. 2021

Prevádzková zamestnankyňa Materskej školy Skalica

Výsledky antigénového testovania v Skalici

Dátum: 7. 6. 2021

Prinášame Vám sumár výsledkov mobilných odberových miest v okrese Skalica, vykonaných v termíne 2.6. - 6.6.2021.

Oznam o prácach na miestnych komunikáciách

Dátum: 2. 6. 2021

Oprava cesty na ul. Jatočná - medzi ul. Blahova a Lichardova.

Nová detská ambulancia v Skalici

Dátum: 2. 6. 2021

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica má od 1.6.2021 novú ambulanciu pre deti a dorast.

Oznam o zmene systému zberu komunálneho odpadu v Zlatníckej doline

Dátum: 1. 6. 2021

Informácie pre chatárov v Zlatníckej doline

Oznam o údržbe ciest v lokalite Zlatnícka dolina

Dátum: 31. 5. 2021

Prosíme o zvýšenú opatrnosť cyklistov

Oznam o konaní volieb členov komisie

Dátum: 28. 5. 2021

Mesto Skalica oznamuje občanom, že sa uskutočnia doplňujúce voľby členov do Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie.

Nemocnica v Skalici otvorila nový onkologický pavilón

Dátum: 28. 5. 2021

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, člen skupiny AGEL po mesiacoch rekonštrukcie dňa 27.5.2021 slávnostne otvorila úplne nový Onkologický pavilón.

Zobrazené 1-100 z 172