Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Mesto Skalica v zmysle zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poskytuje informácie zo svojich evidencií. Potvrdenie o veku stavby vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (ohodnotenie nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby ne

  •  vybavuje: Katarína Danieliková
  •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
  •  č. dverí: 217
  •  tel: +421346903217
  •  email: danielikova.katarina@mesto.skalica.sk
  • Žiadosť o potvrdenie veku stavby
Poplatky: správny poplatok 2 € (v hotovosti do pokladne MsÚ )
Lehota: do 30 kalendárnych dní
Dátum vloženia: 16. 3. 2016 8:15