Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Žiadosť o povolenie uzávierky

O uzávierke, obchádzke alebo odklone rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie (SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.) a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici.

  •  vybavuje: Ing. Roman Bohun
  •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
  •  č. dverí: 223
  •  tel: +421346903223
  •  email: bohun.roman@mesto.skalica.sk
Prílohou žiadosti je:
  • záväzné stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu Skalica
  • situácia uzávierky odsúhlasená Okresným dopravným inšpektorátom Skalica
  • stanovisko správcu pozemnej komunikácie (SPRÁVA MESTKÉHO MAJETKU, s.r.o.)
  • uhradenie správneho poplatku
Dátum vloženia: 15. 3. 2016 9:15