Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Oznamy - Žiadosť o povolenie uzávierky

O uzávierke, obchádzke alebo odklone rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie (SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.) a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici. Uzávierka, obchádzka alebo odklon sú časovo obmedzené na najkratší možný čas,

  •  vybavuje: Emília Hojná
  •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
  •  č. dverí: 223
  •  tel: +421346903223
  •  email: hojna.emilia@mesto.skalica.sk
Prílohou žiadosti je:
  • záväzné stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu Skalica
  • situácia uzávierky odsúhlasená Okresným dopravným inšpektorátom Skalica
  • stanovisko správcu pozemnej komunikácie (SPRÁVA MESTKÉHO MAJETKU, s.r.o.)
  • uhradenie správneho poplatku
Dátum vloženia: 15. 3. 2016 9:15
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 1. 2022 11:35