Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Žiadosť o prenájom verejného priestranstva

Mesto Skalica vyrubuje miestnu daň za užívanie verejného priestranstva (podľa VZN č. 7/2009 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v meste Skalica) napr. pre:
- umiestnenie skládky stavebného a iného materiálu, stavebného zariadenia (na viac ako 24h)
- prekopávka zeminy za účelom zria

  •  vybavuje: Ing. Roman Bohun
  •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
  •  č. dverí: 223
  •  tel: +421346903223
  •  email: bohun.roman@mesto.skalica.sk

Žiadosť o prenájom verejného priestranstva

Dátum vloženia: 15. 3. 2016 10:06
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 11. 2022 7:28
Autor: