Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta

Vyhradené parkovacie miesto možno zriadiť na verejných parkoviskách, odstavných prvkoch, parkovacích pásoch a iných verejných priestranstvách pre potreby fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi parkovacieho preukazu pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím a pre orgány štátnej správy.

K žiadosti o

  •  vybavuje: Ing. Roman Bohun
  •  č. dverí: 223
  •  tel: +421346903223
  •  email: bohun.roman@mesto.skalica.sk

Žiadosť o vydanie povolenia na vyhradené parkovacie miesto

Dátum vloženia: 15. 3. 2016 9:06