Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Zomrel Vladimír Krčméry

Smutná správa - zomrel Vladimír Krčméry, čestný občan mesta Skalica.

Dr. h. c. Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc, bol celosvetovo uznávaný vedec, lekár, epidemiológ, zakladateľ Tropic teamu Slovensko pre misionárske a charitatívne projekty po celom svete, zriaďovateľ a rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, zriaďovateľ Ústavu Dr. Pavla Blahu v Skalici, ktorý vznikol 1.9.2008. Profesor Krčméry vytvoril podmienky a zázemie pre vysokoškolské štúdium v meste Skalica v odboroch: verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo a sociálna práca. Okrem iného Profesor Krčméry prevzal pod svoju záštitu sociálne zariadenie Resoty pre ľudí bez domova v Bratislave. Pokračoval tak v odkaze svojho zosnulého priateľa, Skaličana, dôstojného otca Antona Srholca, ktorý Resoty založil a dlhé roky viedol.

V čase pandémie proti COVID 19 sa Profesor Krčméry mimoriadne angažoval s pomocou pre Zariadenie pre seniorov Skalica a Jeséniu. Úzko spolupracoval s Bratislavskou arcidiecéznou charitou a tiež s jej skalickou pobočkou a Farskou charitou Skalica. Profesor Krčméry do poslednej chvíle pred niekoľkými týždňami pomáhal všetkým, ktorí to potrebujú. V osobe Profesora Krčméryho Slovensko stráca mimoriadneho odborníka a človeka s veľkým srdcom.

Česť jeho pamiatke. 

Dátum vloženia: 21. 12. 2022 12:39