Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZNAMY - Zoznam dlžníkov k 31.12. 2021

Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

Dátum vloženia: 10. 2. 2022 15:00
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 3. 2022 15:57
Autor: