Financie

Financie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Rozpočet

 
Rozpočet je základom finančného hospodárenia obce, resp. mesta. Je tvorený pre jeden kalendárny rok. Návrh rozpočtu obce je pred schválením otvorený verejnosti na pripomienkovanie. Príprava a schvaľovanie rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania. Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obcí, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a kontrolu ich dodržiavania.

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, ako aj občanom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre obec zo všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzného nariadenia obce alebo z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Rozpočet e-GOV

Záverečný účet

Záverečný účet 2017 Stiahnuté: 734x | 03.05.2018

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 859x | 01.06.2017

Záverečný účet 2015 Stiahnuté: 1204x | 08.06.2016

Záverečný účet 2014 Stiahnuté: 861x | 06.04.2018

Záverečný účet 2013 Stiahnuté: 794x | 18.02.2016

Záverečný účet 2012 Stiahnuté: 727x | 18.02.2016

Záverečný účet 2011 Stiahnuté: 641x | 18.02.2016

Záverečný účet 2010 Stiahnuté: 601x | 18.02.2016

Záverečný účet 2009 Stiahnuté: 658x | 18.02.2016

Záverečný účet 2008 Stiahnuté: 591x | 18.02.2016

Záverečný účet 2007 Stiahnuté: 656x | 18.02.2016

Záverečný účet 2006 Stiahnuté: 717x | 18.02.2016

Záverečný účet 2005 Stiahnuté: 619x | 18.02.2016

Stránka

  • 1

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK