Udalosti v meste

Udalosti v meste

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Anna Mierna sa ujala funkcie primátorky mesta Skalica

Typ: Oznamy | ostatné
Anna Mierna sa ujala funkcie primátorky mesta Skalica 1V stredu 28. novembra sa vo veľkej zasadačke radnice uskutočnilo slávnostné ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Skalica.

Otvoril ho primátor Skalice Ľudovít Barát, ktorý požiadal o oznámenie výsledku volieb predsedu mestskej volebnej komisie Michala Srholca. Nasledoval sľub novozvolenej primátorky mesta Skalica Anny Miernej a sľub zložili aj novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva Skalica. Poslanci schválili program ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva, mandátovú a návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. Mestské zastupiteľstvo poverilo poslankyňu Veroniku Hanzalíkovú zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici v prípadoch uvedených v príslušných právnych predpisoch. V ďalšom bode programu sa uskutočnila voľba členov Mestskej rady. Poslanci schválili návrh s týmito menami: Veronika Hanzalíková, Katarína Chovancová, František Kadlečík, Martin Kojš a Rudolf Šantavý. Ďalej boli schválení Anna Ozábalová za predsedníčku a Miroslav Horňák za podpredsedu komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra. A tiež Veronika Hanzalíková za predsedníčku a Jozef Skála za podpredsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica. Mestské zastupiteľstvo v Skalici pre volebné obdobie 2018 – 2022 poverilo k výkonu uzavretia manželstva poslancov Mestského zastupiteľstva Ľubicu Bučkovú, Veroniku Hanzalíkovú, Františka Kadlečíka, Martina Kojša, Petra Pagáča a primátorku Annu Miernu zo zákona. Posledným bodom rokovania bolo určenie platu primátorke mesta.


Vytvorené: 28. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2018 22:35
Autor:
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK