Udalosti v meste

Udalosti v meste

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
Anna Mierna sa ujala funkcie primátorky mesta Skalica 1

V stredu 28. novembra sa vo veľkej zasadačke radnice uskutočnilo slávnostné ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Skalica.

Otvoril ho primátor Skalice Ľudovít Barát, ktorý požiadal o oznámenie výsledku volieb predsedu mestskej volebnej komisie Michala Srholca. Nasledoval sľub novozvolenej primátorky mesta Skalica Anny Miernej a sľub zložili aj novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva Skalica. Poslanci schválili program ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva, mandátovú a návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. Mestské zastupiteľstvo poverilo poslankyňu Veroniku Hanzalíkovú zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici v prípadoch uvedených v príslušných právnych predpisoch. V ďalšom bode programu sa uskutočnila voľba členov Mestskej rady. Poslanci schválili návrh s týmito menami: Veronika Hanzalíková, Katarína Chovancová, František Kadlečík, Martin Kojš a Rudolf Šantavý. Ďalej boli schválení Anna Ozábalová za predsedníčku a Miroslav Horňák za podpredsedu komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra. A tiež Veronika Hanzalíková za predsedníčku a Jozef Skála za podpredsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica. Mestské zastupiteľstvo v Skalici pre volebné obdobie 2018 – 2022 poverilo k výkonu uzavretia manželstva poslancov Mestského zastupiteľstva Ľubicu Bučkovú, Veroniku Hanzalíkovú, Františka Kadlečíka, Martina Kojša, Petra Pagáča a primátorku Annu Miernu zo zákona. Posledným bodom rokovania bolo určenie platu primátorke mesta.

Dátum vloženia: 28. 11. 2018 22:34
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2018 22:35
Autor:
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK