Udalosti v meste

Udalosti v meste

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Mesto podalo nový projekt

Typ: Oznamy | ostatné
Mesto podalo nový projekt 1Mesto Skalica predložilo 16. apríla na Environmentálny fond žiadosť o podporu formou dotácie s názvom "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická v Skalici".

Predmetom predloženej žiadosti sú aktivity, ktoré majú výrazne prispieť k zvýšeniu energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická, a to:
- zateplenie obvodového plášťa,
- zateplenie strechy,
- výmena okenných výplní.
Hlavným zámerom projektu je, aby sa vplyvom vyššie uvedených aktivít znížili požiadavky objektu na množstvo tepla potrebného na vykurovanie, zlepšili sa tepelno-technické vlastnosti objektu telocvične a zároveň sa sanovali statické poruchy stavby. Realizáciou tohto projektu sa okrem uvedeného zastaví ďalšia degradácia budovy a zvýši sa kvalita celého školského areálu a priestorov pre výučbový proces žiakov základnej školy, zabráni sa zatekaniu do objektu telocvične a zvýši sa kvalita mestského prostredia a okolia školy z estetického hľadiska.
Celkové projektované náklady projektu sú 196 132,- EUR, z toho žiadaná dotácia z Environemtálneho fondu je na úrovni 95%, tzn. 186 326,- EUR.
V prípade schválenia predloženej žiadosti o podporu formou dotácie je ukončenie prác plánované najneskôr na november 2019.
foto: fb ZŠ Strážnická Skalica


Vytvorené: 18. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 4. 2019 11:30
Autor:
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK