Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Návrh - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v súkromnej základnej škole

Lehota na predloženie pripomienok do 22.01.2022 (vrátane). Pripomienky zasielajte na podatelna@mesto.skalica.sk
Dátum zvesenia: 31. 1. 2022