Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva majetku

Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva majetku:
- stavba súp. č. 1239 (dom) na pozemku registra C KN parc. č. 3706,
- pozemok reg. C KN parc. č. 3706, výmera 603 m2.
Viac informácií v prílohe
Dátum zvesenia: 10. 2. 2022 Zodpovedá: Hana Tvrdá