Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Verejná vyhláška

HANT Development, a.s. - žiadosť o stavebné povolenie -
"Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č. 6 - 4BD - časť stavby
SO 102 - Bytový dom F, 22 b.j.
SO 104 - Bytový dom H, 33 b.j.
SO 02 - Vodovodná prípojka k bytovému domu F,H
SO 03 - Prípojka splaškovej kanalizácie k bytovému domu F,H
SO 06 - Prípojky NN k bytovému domu F, H
SO - Sadové a parkové úpravy k bytovému domu F,H
SO 202 - Detské ihrisko"

gabriela.pdf (2.58 MB)

Žiadosť o stavebné povolenie - tu k stiahnutiu

 

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytna-zona-stvrte-v-jazernom-poli-etapa-c-6-4-bd

 

 

Vyvesené: 12. 7. 2019

Zodpovedá: Lenka Moravcová

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK