Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Verejná vyhláška

HANT Development, a.s. - žiadosť o stavebné povolenie -
"Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica, etapa č. 6 - 4BD - časť stavby
SO.01 - Komunikácie a spevnené plochy k bytovému domu F a H"

Žiadosť o stavebné povolenie - tu k stiahnutiu

 

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytna-zona-stvrte-v-jazernom-poli-etapa-c-6-4-bd

 


document.pdf (2.57 MB)

Vyvesené: 12. 7. 2019

Zodpovedá: Lenka Moravcová

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK