Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Verejná vyhláška

Reality SI, a.s. - SKALICA - OBYTNÁ ZÓNA IBV KRIVÉ KÚTY - III. ETAPA - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytna-zona-ibv-krive-kuty-skalica-3-etapa

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Zodpovedá: Gabriela Helbichová