Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Verejná vyhláška

Mesto Gbely - IBV Gbely - Kúcanka - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

žiadosť - tu k stiahnutiu

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ibv-kucanka-gbely

Zodpovedá: Ing. Jana Kucharičová