Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Verejná vyhláška

HANT DEVELOPMENT, a.s. - Obytná zóna Štvrte v jazernom poli, Skalica, etapa č. 6 - 4BD, SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy k bytovému domu E a G - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú uvedené na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytna-zona-stvrte-v-jazernom-poli-etapa-c-6-4-bd

 

žiadosť - tu k stiahnutiu (1.72 MB)

Zodpovedá: Ing. Jana Kucharičová